DEFINISI BERSYUKUR...

Menurut Kamus Dewan (1991, 1225), syukur dari sudut bahasa: berterima kasih, manakala bersyukur pula ialah berasa syukur dan berterima kasih. Dalam Kamus Al-Mujam Al-Wasit pula, syukur membawa maksud mengingati dan memuji-muji nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH. Dalam Kamus Lisan AL-Arab, bersyukur didefinisikan sebagai menerima nikmat dengan perkataan, perbuatan dan niat. Ini melibatkan memuji Tuhan Pemberi nikmat dengan lisannya, menumpukan diri dengan melakukan ketaatan kepadaNya dan meyakini ia adalah sebenar-benar penolongnya.
     
      Dengan ini dapat disimpulkan bersyukur ialah mengucapkan rasa terima kasih kepada ALLAH (s.w.t) di atas nikmat yang dikurniakan kepada hambaNya. Dengan ini dapat difahami juga cara bersyukur kepada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita ialah dengan mengucapkan terima kasih kepadaNya.